Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om ”tredje skiftet”

Författare

  • Ulf Ericsson Högskolan Kristianstad
  • Pär Pettersson Högskolan Kristianstad https://orcid.org/0000-0002-8825-0148
  • Leif W. Rydstedt Høgskolen Innlandet, Norge
  • Elin Ekelund Högskolan Kristianstad

Nyckelord:

arbetsliv, familjeliv, stress, tredje skiftet, återhämtning

Abstract

Med utgångspunkt i dygnsberättelser undersöker föreliggande studie förutsättningar för återhämtning. Baserat på gruppintervjuer och en dagboksstudie med anställda på ett svenskt försäkringsbolag fokuserar vi relationen och spänningen mellan första (arbete), andra (icke betalt hemarbete) och tredje (planering/organisering av andra skiftet) skiftet. Begränsade möjligheter för intern återhämtning under arbetet kompenserades av de flesta deltagarna med extern återhämtning under arbetsfri tid. Att ha ensamt ansvar för tredje skiftet reducerade emellertid möjligheterna för återhämtning under dagen och veckan. Materialet visade att kvinnor i åldern 30-45 - i större utsträckning än andra - hade huvudansvaret ett komplext tredje skift.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-12-16