Vem vill du vara? Televiserad arbetsetik – en kritisk diskursanalys

Författare

Nyckelord:

arbetsetik, arbetslöshet, Arbetsförmedlingen, reality tv, kritisk diskursanalys, ideologi

Abstract

I denna artikel analyserar vi hur arbetslöshet framställs som ett problem och hur arbetssökande beskrivs i reality tv-serien Sveriges bästa arbetsförmedling, som sändes på Sveriges television 2018. Vi menar att serien åskådliggör en bredare ideologi i dagens samhälle, som manar till ständig förändring, makeover, hos den enskilde individen, såväl som hos organisationer och samhället i övrigt. I enlighet med denna ideologi ter sig arbete som ett åtagande för den enskilde arbetssökande att ta sig an, som handlar om att stärka sin anställningsbarhet för att på så sätt kunna hävda sig i konkurrensen om lediga arbetstillfällen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-12-16