Recension av boken Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys av Gunnar Gillberg, Sofia Persson, Ulla-Britt Wennerström och Daniel Seldén

  • Jonas Axelsson Arbetsvetenskap, Handelshögskolan vid Karlstads Universitet
Publicerad
2019-02-20