Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland

Författare

  • Eva Bejerot Handelshögskolan vid Örebro Universitet https://orcid.org/0000-0003-1233-6268
  • Laura Lampi Centret för utbildningsevaluering, Helsingfors universitet
  • Tina Forsberg Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Raisa Ahtiainen Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet https://orcid.org/0000-0003-1925-6578
  • Lisa Björk Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen & Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Risto Hotulainen Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet
  • Karolina Parding Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet https://orcid.org/0000-0001-9075-7979
  • Therese Sehlstedt Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet https://orcid.org/0000-0002-2711-8151
  • Gunilla Wastensson Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0001-8802-0767

Abstract

En professionsutbildning utmärks av en spänning mellan teoretisk kunskap och praktisk yrkeskunskap. Vi vet dock inte mycket om hur en professionsutbildning bäst utformas för att förbereda studenter inför yrket. Utifrån tre enkäter, två i Sverige och en i Finland, analyseras nyexaminerade lärares uppfattning om hur förberedda de var för sitt arbete efter lärarutbildningen. Området metodik och praktik hade tydligast samband med känslan av att vara väl förberedd. I flera områden var de finska respondenterna mer kritiska än de svenska. De många positiva omdömena om den finska lärarutbildningen gjorde att vi förväntat oss ett mer positivt resultat i den finska studien.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-02-20