Digitaliserad och isolerad: yrkespraktiken i ett mobilt yrke

Abstract

Digitaliseringen bidrar till ökad rumslig och tidslig flexibilitet i arbetet, vilket manifesteras på en rad olika sätt i olika yrkesgrupper. Denna intervjustudie fokuserar en yrkesgrupp i den offentliga sektorn vars villkor och former för arbetet genomgår tämligen stora förändringar: arbetsmiljöinspektörer. Ökad rumslig och tidslig flexibilitet har lett till upplevd isolering i denna yrkesgrupp, vilket leder oss till en nygammal diskussion om ensamarbete och dess påverkan på välbefinnande, arbetstillfredsställelse, kunskapsutbyte och lärande. Vi vill därmed inspirera till diskussion om och studier av hur olika yrkespraktiker påverkas av digitaliseringen samt dess konsekvenser för arbetsmiljön.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-02-20