Recension av publikationen Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av Rasmus Hästbacka

  • Erik Sjödin Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
Publicerad
2018-08-20