Tre domar – en studie av begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet

  • Susanne Fransson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Abstract

I denna artikel granskas och diskuteras anställdas rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Studien bygger på tre domar där kvinnors rätt att bära huvudduk, respektive att vägra medverka i abortvård, ställts mot arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt. Domarna analyseras utifrån teorin om normativa grundmönster där rättsreglerna sätts i relation till underliggande normer i samhället. I artikeln visas dels på de rättsliga konsekvenserna när kategorin kön tillförs, dels på paradigm i arbetslivet som handlar om assimilering. Arbetsgivare har såväl möjligheter som skyldigheter att arbeta för ett inkluderande arbetsliv. Stöd för detta finns i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Publicerad
2018-08-20