I spänningsfältet mellan institutionella logiker - professionella och frivilliga vid skogsbranden i Västmanland

  • Sofia Persson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Sara Uhnoo Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Denna artikel handlar om räddningstjänstens och frivilligas insatser och samverkan vid skogsbranden i Västmanland år 2014. Artikeln anknyter till forskning om professioner och organisering av arbete, samt till forskning om professionellas respektive frivilligas insatser och samverkan vid kriser och olyckor. En kvalitativ analys av intervjuer med räddningstjänstpersonal och frivilliga, inlägg på sociala media samt sekundärmaterial i form av rapporter och utvärderingar av räddningsinsatsen visar att insatserna vid skogsbranden i Västmanland, och kontakterna mellan professionella och frivilliga, tog form i spänningen mellan olika former av institutionella logiker: professionell logik, lokalsamhälleslogik, byråkratisk logik och marknadslogik.

Publicerad
2018-08-20