Hemtjänstpersonals förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem

  • Lis Bodil Karlsson Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.
  • Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.

Abstract

Denna artikel fokuserar på hur hemtjänstpersonal förhåller sig till utmaningar och dilemman med omsorgstagare med alkoholproblem. Analysen visar hur personalen fokuserar på att spela en roll som omsorgsgivare och förmågan att ”spela teater” som några av förutsättningarna för arbetet. Goffmans dramaturgiska begreppsapparat respektive Hochschilds teorier om emotionellt lönearbete används för att tolka resultaten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-08-20