Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer

  • Eva Bejerot Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  • Hans Hasselbladh Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  • Tina Forsberg Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Karolina Parding Luleå tekniska universitet.
  • Therese Sehlstedt Luleå tekniska universitet.
  • Joakim Westerlund Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Studien belyser hur gymnasielärare retrospektivt uppfattar att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Enkätsvar från 1554 gymnasielärare kategoriserades efter den tidsperiod då de examinerades. Frågan om hur väl förberedda de nyexaminerade lärarna var för sitt yrke kopplas till de nationella reformer som styrde lärarutbildningen under den period som läraren studerade. Medan utbildningen i praktisk yrkeskunskap uppfattas ha försämrats över tid, har andra områden förbättrats. Lärosäte hade inte något samband med respondenternas svarsmönster. Slutsatsen är att utbildningsreformerna har samband med förändringar i utbildningens måluppfyllelse, att förbereda lärarstudenter för sitt yrke, samt att utbildningens anpassning till yrkets krav försämrats över tid.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-08-20