Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion

  • Ann Bergman Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstads universitet. http://orcid.org/0000-0001-5967-7970
  • Gunnar Gillberg Göteborgs universitet
  • Lars Ivarsson Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstads universitet. http://orcid.org/0000-0002-7061-9955

Abstract

Artiklarna i detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv behandlar olika områden. Den första handlar om hur gymnasielärare upplever att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Den andra rör hemtjänstens förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem. Den tredje artikeln handlar om anställda i handeln, en bransch som kännetecknas av olika typer av anställningsformer. Nästa artikel belyser samverkan mellan räddningstjänsten och frivilliga insatser vid branden i Västmanland för några år sedan. Därefter följer en artikel om begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Numret avslutas med tre recensioner. Eskil Wadensjö recenserar Tora Nords doktorsavhandling Arbete som rättighet eller skyldighet. Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten; Peter Håkansson recenserar Jack Lainpeltos doktorsavhandling Ämnade för restaurangarbete? - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel; Erik Sjödin recenserar Rasmus Hästbackas licentiatavhandling Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning

Publicerad
2018-08-20