Samtalsgrupper som ledarutveckling för socialt komplexa organisationer

Författare

  • Sören Augustinsson Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet, Växjö.
  • Ulf Ericson Högskolan Kristianstad.
  • Jessica Karlsson Linnéuniversitetet, Växjö.

Abstract

Artikeln beskriver och problematiserar samtalsgrupper för utveckling av ledarskap. Praktiken med dess komplexitet är utgångspunkten. Möten och interaktioner utanför hierarkin skapar grund för undran och konstruktioner av mening som kan bidra till ett skickligare handlande i den egna praktiken. I studien undersöks samtalsgrupper på Rektorsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Utformningen av grupperna, dess processer och deltagarnas upplevelser pekar på att dessa grupper är effektiva för utveckling av skicklighet i ledares handlingar inom ramen för social komplexitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05