Invandrare på arbetsmarknaden i Sverige under den globala krisen

  • Jan Ekberg Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO), Linnéuniversitetet, Växjö.

Abstract

Vid slutet av 2008 gick världsekonomin in i en djup ekonomisk kris vilken också påverkade Sverige. Denna studie visar att i jämförelse med infödda har främst invandrare födda utom Europa drabbats av lågkonjunkturen. Invandrare födda i Europa har inte drabbats mer än infödda. Orsaker till dessa skillnader diskuteras. En stabilisering har skett från slutet av 2010. Jämförelse görs också med invandrarnas ställning på arbetsmarknaden under krisen i början av 1990-talet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05