”Det finns inget mer svenskt än Ikea”

  • Sandra Jönsson Urbana studier, Malmö högskola.
  • Tuija Muhonen CTA, Malmö högskola.
  • Christina Scholten Urbana studier, Malmö högskola.
  • Anders S Wigerfelt CTA, Malmö högskola.

Abstract

Artikeln baseras på en flervetenskaplig fallstudie inom Ikea, ett företag där ”svenskhet” är en del av värdegrunden och där situationsanpassat ledarskap används som modell. Företaget är en globalt snabbväxande aktör vilket innebär ett ständigt ”översättande” av verksamheten till nya kontexter. Genom en analys av seniora chefers beskrivningar av ledarskap och medarbetarskap avser vi att ifrågasätta antaganden inom det interkulturella perspektivet, som har varit dominerande inom ledarskapsforskningen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05