Settings Svensk arbetslivsforskning: Innehållsanalys och framtidsspaning

  • Carin Håkansta Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet.

Abstract

Vilka frågor ställs i dagens svenska arbetslivsforskning? Var finns forskarna och vilka discipliner representerar de? Dessa frågor behandlas i en studie av sammanlagt 740 projektansökningar inskickade till dåvarande Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) 2004 och 2013. Genom att lyfta fram indikationer på förändring bland forskare och forskningsfrågor syftar artikeln till ökad förståelse om orsaker till forskningsfältets utveckling och framtidsutsikter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05