I skuggan av marknadskrafterna – synpunkter på arbetslivsforskningens framtid

  • Casten von Otter Arbetslivsinstitutet.

Abstract

Marknadsekonomins genomslag och den starka globala konkurrensen har gjort delar av arbetslivsforskningens traditionella paradigm inaktuellt. Vi behöver förnya problemställningar och diskurser. I artikeln analyseras hur de ”befriade” marknadskrafterna underminerar den svenska modellen. Riskkapitalet har tagit kontrollen över företagen från den verkställande ledningen. Deras krav innebär att företagen rensas på ekonomiska buffertar, att lönsamhet inte längre garanterar att löntagarna får behålla jobbet eller del i rationaliseringsvinsterna. Aktiemarknaden belönar ett antal beteenden som står i direkt motsättning till den svenska modellen och dess långsiktiga krav.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26