Anställningsskydd och anställningsavtal – arbetsrättslig forskning ur ett europeiskt perspektiv

  • Mia Rönnmar Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Abstract

Den arbetsrättsliga forskningen är under kraftig utveckling. Det svenska medlemskapet i den Europeiska unionen har gett upphov till en omfattande och mångfacetterad europeisering och arbetslivets flexibilisering (på senare år också strävanden mot flexicurity) påverkar utformningen av anställningsskyddet, anställningen och socialförsäkringssystemet. Syftet med denna artikel är att – mot bakgrund av dessa utvecklingstrender – ge en översikt över det arbetsrättsliga forskningsområdet i Sverige och peka på betydelsen av komparativa och tvärvetenskapliga angreppssätt.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26