Ny lönebildning och nya partsrelationer

  • Juhana Vartiainen Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Abstract

En väsentlig styrka i den nordiska lönebildningsmodellen är att arbetsron cementeras i centrala avtal så att lokala konflikter kan undvikas, vilket också gynnar investeringar. I en ekonomi med starka och stora fackförbund är det också nyttigt att det sker någon typ av informell samordning kring den lämpliga genomsnittliga löneökningstakten. En sådan samordning utesluter inte en individuell och flexibel lönebildning på lokal nivå.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26