Flexibilitet – ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön

  • Birgitta Eriksson Avdelningen för arbetsvetenskap, Karlstads universitet.

Abstract

Flexibilitet är, sägs i den här artikeln, ett begrepp som används i många olika sammanhang utan att vara särskilt väldefinierat. Framför allt granskas empiriskt två påståenden som förekommer i den allmänna debatten såväl som i retorik rörande det moderna arbetslivet. Det ena går ut på att alla organisationer i det nya arbetslivet är flexibla. Innebörden i det andra påståendet är att denna nya organisationsform genererar en god arbetsmiljö för de anställda. Inget av påståendena visar sig vara empiriskt sant.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26