Flexibilitet – ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön

  • Birgitta Eriksson Avdelningen för arbetsvetenskap, Karlstads universitet.

Abstract

Flexibilitet är, sägs i den här artikeln, ett begrepp som används i många olika sammanhang utan att vara särskilt väldefinierat. Framför allt granskas empiriskt två påståenden som förekommer i den allmänna debatten såväl som i retorik rörande det moderna arbetslivet. Det ena går ut på att alla organisationer i det nya arbetslivet är flexibla. Innebörden i det andra påståendet är att denna nya organisationsform genererar en god arbetsmiljö för de anställda. Inget av påståendena visar sig vara empiriskt sant.

Publicerad
2018-07-26