Minimilöners effekter på sysselsättning och löner – en översikt

  • Per Skedinger Institutet för Näringslivsforskning.

Abstract

Minimilöner har visat sig vara ett effektivt instrument för att höja lönerna för de lägst betalda på arbetsmarknaden. Minimilönernas effekter på sysselsättningen är mer omtvistade, men det mesta av evidensen pekar på negativa effekter. Nästan all empirisk forskning om minimilönernas effekter avser länder med lagstadgade minimilöner, medan ytterst få studier finns för länder där minimilönerna regleras i kollektivavtal.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26