Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer – ett arbetstagarperspektiv

  • Helen Peterson Örebro universitet och Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Abstract

Vad innebär flexibilitet för arbetstagarna? Frågan kan belysas med utgångspunkt i den organisatoriska modellen av en funktionellt flexibel kärna och en numeriskt flexibel periferi. Medan flexibilitetens positiva effekter har förknippats med anställda i organisationens kärna har de negativa associerats med periferin. I artikeln problematiseras den här distinktionen mellan kärna och periferi. Resultaten visar att arbetstagare med arbetsvillkor typiska för en privilegierad kärna samtidigt kan uppleva sig såsom utbytbara. Upplevelserna undergräver den grundläggande förtroenderelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26