Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige

  • Anne Grönlund Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Abstract

Kontroll eller inflytande över det egna arbetet har länge betraktats som avgörande när det gäller att förhindra negativ stress. Men i den aktuella debatten tecknas en bild av ett alltmer strukturlöst arbetsliv, där friheten blivit en källa till stress eftersom den gör det svårt att avgränsa och begränsa arbetet. I artikeln testas tesen om det gränslösa arbetet mot data från European Social Survey (n≈10 000). Resultaten visar att anställda som har en hög kontroll oftare än andra arbetar övertid och upplever en konflikt mellan arbete och familj. Samtidigt är deras psykiska välbefinnande bättre och om analysen begränsas till Sverige framträder inga negativa effekter av en hög kontroll i arbetet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26