De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen

  • Magnus Henrekson Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  • Mikael Stenkula Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Ratio.

Abstract

Såväl andelen medelstora företag som de medelstora företagens sysselsättningsandel har stigit under perioden efter 1990-talskrisen. Detta kan ses som ett tydligt trendbrott jämfört med tidigare decennier. Flera faktorer kan ligga bakom denna utveckling. Främst kan organisatoriska förändringar såsom outsourcing, offentlig utförsäljning och bolagisering av verksamhet samt en konsolidering inom vissa delbranscher som präglats av små företag lyftas fram som troliga förklaringar.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26