Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad

  • Henrik Lindberg Ratio.

Abstract

En förändring kan skönjas när det gäller vilka typer av konflikter mellan parterna, som är vanliga på den svenska arbetsmarknaden. Ett antal relativt små förbund, främst inom LO, är inblandade i ett ökande antal konflikter och dessa konflikter handlar i stigande grad om tecknande av avtal i sig, snarare än avtalens innehåll. Förklaringarna till denna utveckling finns i globaliseringen, nya produktionskoncept och graden av konkurrens i olika branscher.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26