Teamwork och omstrukturering – självexploatering eller empowerment?

  • Hanne Randle Arbetsvetenskap, Karlstads universitet.
  • Lennart Svensson Linköpings universitet och APeL FoU i Lindesberg.

Abstract

Vissa hävdar att teamwork i sig är bra för de anställda, medan andra säger att det istället leder till självexploatering. I två fallstudier av teamwork i samband med omstrukturering av industriföretag visar det sig emellertid att det avgörande är hur teamen behandlas, i synnerhet när det gäller lagmedlemmarnas inflytande i och över arbetet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26