Recension av doktorsavhandling Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling av Kristina Palm

  • Torbjörn Stjernberg Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26