Recension av doktorsavhandling Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet i hemtjänsten av Renita Sörensdotter

  • Eva Reimers Linköpings universitet.
Publicerad
2018-07-26