Recension av publikationen Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet till idag av Per Helldahl

  • Bengt Furåker Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26