Mentorskap till stöd och inspiration i dagens Sverige

  • Gunnela Westlander

Abstract

Med denna artikel har ambitionen varit att ge en dagsaktuell överblick av mentorskapet som företeelse, hur det praktiseras, dokumenteras och forskas om i vårt land. Mentorskap praktiseras inom vitt skilda områden. Man finner en livlig utgivning av handböcker i hur man organiserar och bedriver mentorskap. Med undantag för tre svenska doktorsavhandlingar är det dock tunnsått med svensk forskning i ämnet. Allt talar för att forskning bör spela en större roll för att fördjupa kunskaperna om mentorskap som utvecklingsaktivitet och om mentorskapsprogram som åtgärder.

Publicerad
2018-07-26