Mentorskap till stöd och inspiration i dagens Sverige

  • Gunnela Westlander

Abstract

Med denna artikel har ambitionen varit att ge en dagsaktuell överblick av mentorskapet som företeelse, hur det praktiseras, dokumenteras och forskas om i vårt land. Mentorskap praktiseras inom vitt skilda områden. Man finner en livlig utgivning av handböcker i hur man organiserar och bedriver mentorskap. Med undantag för tre svenska doktorsavhandlingar är det dock tunnsått med svensk forskning i ämnet. Allt talar för att forskning bör spela en större roll för att fördjupa kunskaperna om mentorskap som utvecklingsaktivitet och om mentorskapsprogram som åtgärder.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26