Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken

  • Marita Flisbäck Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Abstract

Att framhålla yrkesvalet som rationellt kan för den som är verksam inom ett lågstatusyrke vara ett sätt att undkomma lågt erkännande. I artikeln undersöker författaren hur några livsmedels- och lagerarbetare beskriver valet av arbetsuppgifter som medvetna livsprioriteringar. Konstruktionen av sig själv som aktör tolkas som en strategi för att undgå en offerroll. Kampen om erkännande förefaller ha en relationell aspekt. Återkommande jämförs den egna arbetssituationen med villkoren för verksamma inom högstatusyrken.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26