Hur påverkar gymnasialt komvux inkomster och vidare studier?

  • Anders Stenberg Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet.

Abstract

Var tredje individ född 1970 hade någon gång fram till 2001 varit registrerad i gymnasiala komvuxstudier. Grovt sett kan deltagarna indelas i två kategorier. Den första kategorin läser vid komvux för att höja sin gymnasiala utbildningsnivå från grundskola- eller 2-årigt gymnasium medan den andra kategorin använder komvux som ett första steg mot högskolestudier. Den här artikeln presenterar resultat som tyder på att komvux i stort fungerar bra som förberedelse för högskolestudier men att individer som inte avser att studera vidare bör satsa på yrkesinriktade utbildningar.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26