Personalens arbetsattityder och hälsa vid privatisering – en jämförelse mellan två svenska akutsjukhus

  • Helena Falkenberg Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Katharina Näswall Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Magnus Sverke Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Privatiseringar motiveras ofta med höjd effektivitet och kvalitet, men resultatet av en privatisering beror sannolikt på hur personalen reagerar på förändringen. Trots detta är det ännu oklart vilka konsekvenser privatiseringar får för personalen. Här undersöks hur privatiseringen av ett akutsjukhus kan påverka personalens arbetsattityder och självrapporterade ohälsa både på sjukhusnivå och uppdelat på tre hierarkiska nivåer: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26