Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet – en översikt

  • Marianne Törner Göteborgs universitet.

Abstract

Tekniska/fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner och procedurer räcker inte för att komma tillrätta med olyckorna i arbetslivet. Säkerhetsklimatforskningen har rönt tilltagande intresse sedan slutet av 1970-talet, men teoretisk oklarhet har bidragit till att fördröja framstegen inom området. Under senare tid har ett antal studier baserade på socialpsykologisk teori, klara begreppsdefinitioner och med longitudinell design, liksom några översiktsartiklar och metaanalyser, bidragit till tydliga framsteg. Artikeln syftar till att beskriva “state of the art” inom säkerhetsklimatforskningen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26