Arbetslivsforskningens framtid?

  • Sture Nordh TCO.

Abstract

Regeringen bör avsätta resurser för att bilda ett Centrum för Arbetsliv och Hälsa. Det behövs för att upprätthålla arbetsmiljöforskningen och förhindra en fortsatt uppsplittring. För att få en framgångsrik arbetslivsforskning måste tre förutsättningar gälla – hög kvalitet, kunskap som är av nytta för aktörerna på arbetsmarknaden och en finansiering som är långsiktigt stabil. Akademins oberoende bör underlätta för nya former för samverkan och engagemang från arbetslivets praktiker.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26