Det kommunala uppföljningsansvaret – nationella direktiv och kommunala erfarenheter

  • Erica Righard Institutionen för hälsovetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

Abstract

Det kommunala uppföljningsansvaret skärptes 2005 som ett svar på den uppmärksamhet som unga vuxnas utanförskap rönt. För att förstå hur dessa direktiv implementeras på kommunal nivå måste man studera hur insatser kring det kommunala uppföljningsansvaret ingår i ett sammanhang där även andra insatser finns att tillgå. Men skillnaderna på kommunal nivå måste också förstås mot bakgrund av olika förutsättningar att ta sig an uppdraget liksom ett uttryck för skilda politiska förhållningssätt gentemot de nationella direktiven.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26