Mormor vabbar: om tjänsteresor, könsroller och familjeliv

  • Per Gustafson Uppsala universitet.

Abstract

I dagens alltmer mobila samhälle är resor en viktig del av arbetslivet. I denna artikel undersöks relationen mellan arbete, familjeliv och resande genom intervjuer med en grupp frekventa affärsresenärer. Intervjuerna visar att familjeförhållanden ofta har betydelse för om man reser, hur man reser och hur man upplever sitt resande. För dem som reser mycket kan resandet också ha konsekvenser för resenärens familjerelationer och för hela familjens vardagliga tillvaro.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26