Arbetssamhällets reträtt? Samtidsdiagnoser på villovägar

  • Bengt Furåker Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Abstract

Under de senaste decennierna har en del samtidsanalytiker försökt tona ner förvärvsarbetets plats i de utvecklade kapitalistiska länderna. Föreliggande artikel syftar till att kritiskt granska några analyser på detta tema. Till att börja med uppmärksammas idén att arbetet är på väg att sina liksom varianten att det är svårt – eller inte ens önskvärt – att försöka uppnå full sysselsättning. Därefter behandlas en annan föreställning om varför arbetet håller på att få en mer undanskymd roll. Den går ut på att konsumtionen har vuxit i betydelse och att vi därför lever i – eller troligen snart kommer att leva i – ett konsumtionsbaserat samhälle. Artikeln drar slutsatsen att samtliga presenterade diagnoser är felställda och försöker också visa varför.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26