Inlåsning på den svenska arbetsmarknaden

  • Bengt Furåker Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Abstract

Denna artikel har tre syften: att teoretisk-begreppsligt diskutera och nyansera bilden av fenomenet inlåsning, att ge en viss empirisk belysning av inlåsningen och att huvudsakligen explorativt undersöka vilka faktorer som ligger bakom. Som empiriskt underlag används en genomförd enkätundersökning hösten 2006 bland ett slumpmässigt urval av anställda i Sverige.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26