Är dagens arbeten attraktiva? Värderingar hos 1 440 anställda

  • Ann Hedlund Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna.
  • Ing-Marie Andersson Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna.
  • Gunnar Rosén Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna.

Abstract

Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva. Här presenteras de första resultaten av vad anställda från några arbetsplatser tycker om arbete med utgångspunkt i modellen av Attraktivt Arbete. Både vad som är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och synen på nuvarande arbeten redovisas. Hur viktigt är det att vara förtrogen med sitt arbete? Hur viktiga är arbetskamraterna?

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26