Från bergets djup till sjunde himlen

  • Lena Abrahamsson Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  • Jan Johansson Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  • Eira Andersson Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Abstract

I Kirunagruvan kan vi under en period på 50 år följa förändringen av produktionsarbetet från ett tungt och farligt underjordsarbete till fjärrstyrning via modern teknik i en trygg kontorsmiljö. Syftet med artikeln är att reflektera över en kunskapsförvandling från äldre tiders hantverkskunnande med kroppsliga och tysta kunskaper till något nytt. I artikeln diskuterar vi hur individ och organisation skapar och återskapar kvalifikationer, identiteter och kön i mötet med ny teknik och nya organisationsformer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-26