Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen – en historik

  • Per Gunnar Edebalk Centrum för Ekonomisk Demografi, Lunds universitet.

Abstract

Tidigt antog Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) principen att företag inte skulle konkurrera med sociala förmåner på arbetsmarknaden. SAF ställde sig positiv till den allmänna sjukförsäkring som infördes i Sverige 1955. Systemet innehöll självrisker, något som SAF såg som nödvändigt inom en sjukförsäkring. Utvecklingen fram till 1990 innebar att avtalslösningar hade eliminerat alla självrisker. För att skärpa kontrollen hade SAF börjat förorda lagenlig sjuklön. I början av 1990-talet infördes både sjuklön och självrisker i det allmänna systemet. Detta var helt i enlighet med SAFs åsikter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25