Framväxten av ett nytt yrke och dess påverkan på professionellas handlingsutrymme

  • Ulrika Järkestig Berggren Linnéuniversitetet.

Abstract

Socialpolitiska reformer tar initiativ till styrformer över professionella gruppers utveckling inom välfärdssektorns verksamheter. I takt med att krav på kontroll och styrning har ökat, har professioner förlorat i autonomi och nya yrkesgrupper har tillkommit med uppdrag att utöva styrning och administration. I denna artikel granskas hur implementeringen av yrkesgruppen personligt ombud, från psykiatrireformen 1995, påverkar befintliga professionellas handlingsutrymme genom att personliga ombud i sin praktik utvecklar styrande inslag.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25