Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården – en utmaning mot den professionella byråkratin?

  • Maria Blomgren Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Caroline Waks Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Abstract

Rankningar och öppna kvalitetsredovisningar har blivit ett allt vanligare styrmedel inom såväl offentlig som privat sektor. I fokus för artikeln ligger Öppna jämförelser – ett nationellt system för öppna kvalitetsjämförelser i hälso- och sjukvården. Vi har studerat hur Öppna jämförelser har använts i styrningen i tre landsting och en region i Sverige och vad det har för konsekvenser för den professionella byråkratin som organisationsform samt för villkoren för professionellt yrkesutövande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25