Det kontrollerade chefskapet – variationer i genusmärkta verksamheter

  • Lisa Björk Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Tina Forsberg Kankkunen Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Eva Bejerot Institutionen för psykologi, Stockholms universitet.

Abstract

Även om ett flertal studier undersöker betydelsen av New Public Management (NPM) för välfärdsstatens organisationer finns det få komparativa studier av NPM inom olika verksamheter. I denna studie intervjuas kommunala chefer i syfte att jämföra hur NPM omsätts i praktik inom en teknisk verksamhet och en omsorgsverksamhet. Resultaten visar att verksamheternas genusmärkning innebär olika förutsättningar för cheferna att hantera NPM.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25