Lärares upplevelser av friskolereformen – effekter av marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan

  • Ulf Lundström Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.
  • Karolina Parding Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet.

Abstract

Friskolereformen har på kort tid fått starkt genomslag i Sverige. Lärarna är nyckelpersoner när det gäller att genomföra reformer i skolan vilket medför att deras förståelse av arbetsvillkor och policykontext påverkar hela skolverksamheten. Detta gör det angeläget att belysa hur lärarna uppfattar friskolereformen, hur den påverkar deras arbete och profession och hur de själva agerar i relation till reformen. Resultaten av fokusgruppsintervjuer med 58 gymnasielärare visar att marknadens logik fått betydelse i de flesta lärares arbetsvardag, vilket innebär nya arbetsuppgifter och arbetsvillkor samt att maktförhållanden, yrkesidentiteter och skolkulturer utmanas. Många lärare anpassar sig motvilligt till marknadslogiken medan andra adopterar den.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25