Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder?

  • Peter Lilja Fakulteten för lärande och samhälle och Centrum för professionsstudier, Malmö högskola.

Abstract

Syftet med artikeln är att problematisera eventuella effekter på lärares professionalisering av riksdagens beslut att införa en yrkeslegitimation. Artikeln tar avstamp i en diskussion om det professionella arbetets innebörd inom ramen för en transformerad statsapparat och argumenterar för att reformen framför allt bidrar till en diversifiering av läraryrket. Detta leder till att diskussionen om lärarnas professionella framtid inte längre kan föras med utgångspunkt i ett enhetligt lärarbegrepp. Diskussionen behöver fokusera mer på relationen mellan olika lärarkategorier och hur dessa på olika sätt påverkas av en reform som i sig kan vara såväl professionaliserande som deprofessionaliserande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25