Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier

  • Niklas Stenlås Institutet för Framtidsstudier, Stockholm.

Abstract

Skolan är en av de mest grundligt reformerade samhällssektorerna i Sverige under de senaste 25 åren. Syftet med artikeln är att undersöka hur dessa reformer har påverkat läraryrket. I artikeln hävdas att den statliga reformpolitiken har styrts av externa reformideologier som har förhållandevis lite att göra med skolans behov och problem samt att reformerna har påverkat lärarkåren negativt. Det mesta tyder på att läraryrket genomgår en statligt och kommunalt ledd deprofessionaliseringsprocess.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25