Arbetskraftsinvandring och egenintresse – Arbetsmarknadens parter och liberaliseringen av det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring

Författare

  • Sofia Murhem Uppsala universitet.
  • Andreas Dahlkvist Uppsala universitet.

Abstract

I december 2008 införde Sverige en av Europas mest liberala lagstiftningar för arbetskraftsinvandring. Vid första anblicken förefaller lagstiftningen vara helt i näringslivets intresse. I realiteten förordade dock Svenskt Näringsliv en liberalare lagstiftning och dessutom var de fackliga organisationerna splittrade i frågan. Denna artikel syftar till att undersöka bakgrunden till förändringen genom en analys av hur arbetsmarknadens parter ställde sig till reformen och vad som låg bakom intressegruppernas agerande i frågan.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-25