Recension av publikationen Att mobilisera för framtiden. Anestesiläkares överrapporteringssamtal av Lina Larsson

  • Ann-Mari Sellerberg Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Publicerad
2018-07-25