Scanias produktionssystem och omställningsstrategi

  • Per Sederblad Lunds universitet och IMER/CTA, Malmö högskola.

Abstract

Scania har i samarbete med Toyota utvecklat ett produktionssystem som ofta jämställs med lean production. I denna artikel beskrivs Scanias produktionssystem och de grundläggande värderingar som det är uppbyggt på. Scanias ledning och fackliga organisationer slöt under 2009 avtal om reducerad arbetstid och lön, som blev normbildande på svensk arbetsmarknad, och företaget genomförde en omfattande kompetensutveckling. Denna omställningsstrategi kunde bygga på den relativa tillit som fanns mellan olika aktörer inom produktionssystemet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25